salondeuren in de Jugendstil woning
van Proportio Divina te Arnhem
Salon in het kasteel Port Eliot met de
inzendingen voor de Tea Cosy Contest.
Proportio Divina

Sweerts de Landasstraat nr. 2 is een mooi monumentaal huis, gebouwd in de Jugendstil, de stijl waar Arnhem zo rijk aan is. Dat binnen een belangrijke galerie is gehuistvest is niet direct te zien. Pas in de voortuin valt een logo op en een naambordje: Proportio Divina.
Er klinkt een bel, een klink schuift van een haak en de deur draait open...
Lees verder:btn vooruit

btn home
achteruit
Shinx-Modern-825

De Sphinx:
Jugendstil servies 'Modern'
Chris van der Hoef (?)
ca. 1905

Tea Cosy Contest,

Voor een dagje Britse traditie bezochten wij in Cornwall
het Port Eliot Festival en waren er getuige van zang en dans,
voordrachten... en een heuse theemutsenwedstrijd.
Lees verder:

deur-2b


Port-Eliot

Sphinx-servies 'Modern'

‘Mijn moeder herinnerde hem als een rechtvaardige vader die zijn 3 dochters redelijk vrij liet en open stond voor nieuwe maatschappelijke ideeën’.

Onlangs nam Serviezendomein voor de collectie een Sphinx-servies over van Mart de Bruin uit Lelystad. De schalen en terrines doen sterk denken aan het vernieuwings aardewerk van Chris van der Hoef en moeten in de tijd dat zij werden aangekocht – zo tussen 2005 en 2010 – bijzonder modern zijn geweest. Omdat het serviesgoed tot nu toe in de familie was gebleven bood dit ons een kans om iets te weten te komen over de oorspronkelijke bezitters en hun vooruitstrevende smaak. Lees verder:
Rozenburg-137

Haagsche Plateelbakkerij Rozenburg


Den Haag was in het laatste deel van de negentiende eeuw niet de plaats waar ‘het’ gebeurde. De bloei van de Haagse School was over zijn hoogtepunt heen en de lokale ontwikkelingen in de kunsten misten overtuigingskracht. De hippe scène verplaatste zich van de hofstad naar de hoofdstad. In Amsterdam werd volop geëxperimenteerd en gediscussieerd en daar ontwikkelden zich nieuwe opvattingen over wat kunst was en diende te zijn. Toch was het juist in Den Haag dat een artistieke industrie op gang kwam die wereldfaam zou verwerven.
Lees verder:
Proportio-logo

Typerend voor de Art Nouveau zijn bijvoorbeeld de affiches die de (Tsjechische) kunstenaar Alphons Mucha in Parijs ontwierp.
Rozenburg theeservies
decor: Samuel Schellink
1908
foto: Proportia Divina
Mucha
Jugendstil en Art Nouveau zijn twee takken van een kunststroming die haar wortels heeft in Groot Brittannië. Om iets meer van het ontstaan van deze stroming te begrijpen verplaatsen we ons daarheen ten tijde van het laatste kwart van de negentiende eeuw.

De Britse industrialisatie was in volle gang. Massaproductie was de nieuwe norm en het kon niet hinderen dat deze vooral uit namaak van oude ambachtelijke producten bestond. Het was immers goedkoop. Machinaal kon je misschien goedkope en perfecte producten fabriceren, maar het werk was geestdodend en mensonwaardig. Al het oude vakmanschap en de menselijke individualiteit zag men teloor gaan.
Lees verder:

Jugendstil en Art Nouveau

Serviezendomein 2014 nr. 4


 
 

laatste editie

serviezendomein.nl

archief

register

overzicht serviezen

tijdbalk

ontwerpers

producenten

kent u dit servies?

serviesverhalen

collectie

wij zoeken

een link naar

reacties

home