Jaap-de-Groot
btn vooruit

btn home
achteruit
En dan komt er een bericht bij ons binnen van Jaap de Groot uit Linne:

Op Serviezendomein.nl trof ik een Plazuid theeservies aan van Jan Schonk dat naar mijn mening gelijkenis vertoont met een ontbijtservies dat ik bezit.
Mijn servies heet 'Balmoral Castle Pottery' en is ondanks de Engelse naam en voorkomen ook een servies dat door Plateelbakkerij Zuid Holland is vervaardigd circa 1935-1940.
Ik stuur u hierbij een foto
van een klein deel van het servies in een enigszins gelijke opstelling als die op de foto van het Jan Schonk servies.

De overeenkomsten zijn overtuigend. Hier is dezelfde ontwerper aan het werk geweest.

Balmoral
Groot-logo
Plazuid: theeservies met bladdecoratie
(jaren Dertig) foto's: Jaap de Groot.
onder foto serviezendomein.nl
In het Gouda Pottery Book staat dat het stempel werd gebruikt door Plazuid voor hotelporselein. De website plateel.goudanet.nl vermeldt er het volgende over: Merk op vuurvast veldspaataardewerk vervaardigd door de Plateelbakkerij Zuid-Holland voor de Firma Van Leer, 1935-1940.

Toch nog even gecontroleerd, maar nee, in Groot-Brittannië is geen aardewerkfabriek onder de naam Balmoral Castle Pottery te vinden. Wat zegt dit alles nu over de ontwerper? Weinig, alleen is het moeilijk voorstelbaar dat Jan Schonk of Hendrik Jansen van Galen deze gedecoreerde uitvoering zou hebben bedacht. De vraag wie de ontwerper was, is dus nóg moeilijker geworden om te beantwoorden. Of kunt u ons verder helpen? Laat het weten: info@serviezendomein.nl
Jan-Schonk

Balmoral Castle Pottery

Nieuwe ontdekkingen kunnen al snel resulteren in nieuwe theorieën. Het hier naast afgebeelde theeserviesje van Plateelbakkerij Zuid-Holland wordt regelmatig toegeschreven aan Jan Schonk. Mogelijk, maar het vertoont door de mat-witte uitvoering gecombineerd met de glanzend zwarte greepjes, ook verwantschap met het werk van Hendrik Jansen van Galen. Zekerheid over wie de ontwerper was is er vooralsnog niet.

 

 

laatste editie

serviezendomein.nl

archief

register

overzicht serviezen

tijdbalk

home