Goedewaagen

Copyright

Op alle op deze site openbaar gemaakte foto's en teksten rust copyright. Niets mag worden gekopieerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Serviezendomein. Voor gebruik kunt u contact opnemen met onze redactie: info@serviezendomein.nl

Zoveel mogelijk toont serviezendomein.nl foto's van eigen fotografen. Bij gebruik van foto's van anderen proberen we vooraf toestemming voor publicatie te verkrijgen. Het is evenwel niet altijd mogelijk de maker van een afbeelding te achterhalen. Mocht er onverhoopt een foto van u zonder uw medeweten bij een van onze artikelen zijn geplaatst, dan vragen wij u direct contact met ons op te nemen.

btn vooruit
btn home
btn achteruit

Privacy verklaring
Serviezendomein verzamelt geen informatie over de lezers, met uitzondering van de mailadressen van degenen die onze nieuwsbrief wensen te ontvangen en van personen die een vraag aan andere lezers voorleggen in de rubriek 'kent u'. Deze adressen worden nergens anders voor gebruikt en niet aan derden ter beschikking gesteld. Serviezendomein plaatst geen cookies!

Contact

Serviezendomein is een initiatief van theatermaker Wim Trompert. Voor opmerkingen, bijdragen of vragen kunt u zich richten tot: info@serviezendomein.nl

Gepassioneerd

Passie voor serviesgoed, dat is wat wij op u willen overdragen. Met u bewonderen wij de vormgeving, het vakmanschap en de creativiteit waarmee goed gebruiksgoed is vervaardigd.
Onze passie heeft geleid tot het bijeenbrengen van een collectie. Over het wel en wee van onze collectie kunt u lezen in de gelijkluidende rubriek. Uiteraard komen daar ook de nieuwe aanwinsten ter sprake en niet te vergeten: de emoties van het verzamelen en de soms opmerkelijke wegen van de verzamelaar.
Lees verder:

Kent u onze engelstalige site al?
Kijk snel op www.daads.nl


Goedewaagen:
Mokkapot 1519
Suikerpot 1531
(zonder deksel)
Melkkan 1530,
vanaf 1954
Kop en schotels 1660
Zweitse Landsheer,
vanaf ca. 1958

Verrassende perspectieven

Wij kijken om ons heen en wat Nederland (en af en toe de wijde wereld) aan interessant serviesgoed voortbrengt en hééft voortgebracht, brengen wij ter sprake. Fotografie speelt in serviezendomein.nl een belangrijke rol. Serviesgoed moet je niet alleen bespreken, je moet het vooral ook tonen. Door verrassende perspectieven proberen we het uitzonderlijke van de objecten te benadrukken.

Serviesverhalen

Serviezen zijn vaak omringd met persoonlijke verhalen: Het theepotje van oma, het ontbijtservies dat we voor ons huwelijk kregen, die foeilelijke kaasstolp die Jet ons schonk( en die onze hulp gelukkig uit haar handen heeft laten vallen).... Voor onze én uw verhalen is er een speciale rubriek: 'serviesverhalen'. Lees verder:

Kent u dit servies?

Al hebben we onze kast vol staan met het prachtigste servies, vaak hebben we geen idee waar het vandaan komt. Laat staan dat we weten wie het heeft geproduceerd of ontworpen. Wilt u meer weten over de makers van uw servies, dan kunt u op serviezendomein.nl uw medelezers om informatie vragen in 'kent u dit servies ?' Lees verder:

Tijdbalk

'Tijdbalk' is een gestaag groeiende database van gebruiksaardewerk. Van elk besproken servies verschijnt bij het jaar van zijn introductie een icoontje in het schema. Zo ontstaat er een visueel overzicht van de ontwikkelingen in de vormgeving. Door op de onderstreepte namen te klikken bereikt u de bijbehorende artikelen. Lees verder:


Kunstgeschiedenis

Met serviezendomein.nl willen wij meer dan een website maken met leuke praatjes over (en plaatjes van) serviesgoed. Wij hopen uw interesse te wekken en uw kennis bij te spijkeren of op te frissen aangaande de Nederlandse (kunst-)geschiedenis. Eén voor één zullen kunststromingen van de twintigste eeuw voorbij komen. Bijna geen stroming zo gek of er is wel een vormgever geweest die geprobeerd heeft een servies te ontwerpen volgens haar regels. Kunstgeschiedenis dus aan de keukentafel met theepotjes ter illustratie. Wij denken oprecht dat door meer te letten op de vormgeving van de objecten om u heen, u uw leven kunt verrijken.

Wilma
Mosa:
'Wilma'
Edmond Bellefroid
Wilma
logo
VdHoef
Plazuid voor
De Woning,
mokkakopje,
'blokjes modern'
Chris van der Hoef

Veelzijdig

Allereerst willen wij een lezenswaardig digitaal 'magazine' maken met als bindend thema: Nederlands servies. We proberen onze aandacht eerlijk te verdelen over antieke serviezen, vintage serviezen en moderne serviezen. Om u te informeren worstelen wij ons door de omvangrijke literatuur en doen u verslag van de wetenswaardigheden die wij ontdekken. Uiteraard vermelden wij daarbij de herkomst van onze informatie. U kunt zich aan de hand van de literatuurlijsten verder verdiepen in het onderwerp.

Onafhankelijk

Serviezendomein is een particuliere non-commerciële website en wordt gemaakt zonder winstoogmerk uit interesse voor het Nederlands serviesgoed.
Serviezendomein.nl opereert onafhankelijk van producenten, winkels, handelaren of verkopende particulieren van gebruiksaardewerk.
Wij stellen ons in onze artikelen vrij op. Wij schrijven wat wij denken en onze uitspraken laten zich niet sturen door enig commerciëel belang.

Dé website over Nederlands Servies

Onafhankelijk, veelzijdig, gepassioneerd

  

 

laatste editie

serviezendomein.nl

archief

register

overzicht serviezen

tijdbalk

ontwerpers

producenten

kent u dit servies?

serviesverhalen

collectie

wij zoeken

een link naar

reacties

home

Hier wordt de inhoud voor id "wrapper" weergegeven