Anne Piek

Thijs van Dijk
Cor-Unum-Dijck
Cor-Unum-097
Modeleur : Bryan van Schootenbtn vooruit

btn home
achteruit
sponzen
mallenmaker


Handvormen of gieten

Het serviesgoed blijft zo een paar dagen drogen voordat het voor de eerste keer in de oven kan. Daarop wachten is geen optie, dus vaarwel Daniël. Twee gastvrouwen van Cor Unum leiden me naar andere afdelingen van de werkplaats. Wat opvalt is dat in tegenstelling tot de handgevormde productie van Daniels serviesgoed, veel ander keramiek wordt gegoten. Gieten is een een efficiëntere werkwijze. Het kan seriematig gebeuren waardoor de arbeidskosten lager zijn en de eindproducten goedkoper en vrijwel identiek. De aantrekkelijkheid van Daniels servies is juist dat ieder bordje of schaal weer anders is; het zijn allemaal unica. De meeste ontwerpers daarentegen willen juist dat het eindproduct zoveel mogelijk overeenkomt met hun ontwerp; dan is gieten weer beter. Mooi dat bij Cor Unum beide productiemethoden mogelijk zijn.

mallen en contra-mallen

Op basis van het ontwerp van de kunstenaar wordt allereerst een gipsen model gemaakt. Wanneer deze is goedgekeurd kan de modeleur beginnen er mallen mee te maken.
Dat is een complex proces van afgieten en contramallen maken totdat uiteindelijk de gietmal voor het aardewerk klaar is.

 

 


Ondersteboven

Om de vorm in de klei te krijgen gebruikt Daniël heel eenvoudig een bestaand bordje, maar dan ondersteboven. Daar wordt de klei opgelegd en voorzichtig aangedrukt. De onderkant van het bestaande bordje bepaalt dus de vorm van de bovenkant van het nieuwe. Zelfs de standring is daar straks op terug te zien.

Vormvast

Wanneer de klei voldoende is gedroogd om vormvast te zijn dan wordt de mal uit elkaar gehaald en komt het nieuwe object tevoorschijn. Omdat de naden van de mal hun sporen achterlaten worden deze heel voorzichtig met vochtige penseeltjes, vingers, spateltjes of sponsjes weggewerkt.

 

gietklei
Cor-Unum-126

scheuren of afdekken

Langs de randen wordt de vorm uitgesneden waarna hij voorzichtig te drogen wordt gelegd tot hij klaar is voor de eerste ovengang. Om te voorkomen dat de dunne randen sneller drogen dan het dikkere middenstuk en scheuren, wordt er losjes een stukje folie overheen gelegd. Het hele object verliest zo gelijkmatiger zijn vocht.

Uit den boze

De klei wordt in grote vaten gemengd en tot de juiste viscositeit verdund. Bij het aftappen gaat het mengsel door een zeef om eventuele klontjes tegen te houden.
De mallen worden van gips gemaakt waarin de vloeibare klei wordt gegoten. Het vocht trekt in het gips en de klei droogt in de vorm van de mal.

logo
W
Cor Unum 2017

Pagina 2


 
 

laatste editie

eerdere edities

alle onderwerpen

overzicht serviezen

tijdbalk

serviezendomein.nl