Goedewaagen

Copyright

Op alle op deze site openbaar gemaakte foto's en teksten rust copyright. Niets mag worden gekopieerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Serviezendomein. Voor gebruik kunt u contact opnemen met onze redactie: info@serviezendomein.nl

Zoveel mogelijk toont serviezendomein.nl foto's van eigen fotografen. Bij gebruik van foto's van anderen proberen we vooraf toestemming voor publicatie te verkrijgen. Het is evenwel niet altijd mogelijk de maker van een afbeelding te achterhalen. Mocht er onverhoopt een foto van u zonder uw medeweten bij een van onze artikelen zijn geplaatst, dan vragen wij u direct contact met ons op te nemen.

btn vooruit
btn home
btn achteruit

Kent u dit servies?

Al hebben we onze kast vol staan met het prachtigste servies, vaak hebben we geen idee waar het vandaan komt. Laat staan dat we weten wie het heeft geproduceerd of ontworpen. Wilt u meer weten over de makers van uw servies, dan kunt u ons uw vraag sturen. Wanneer wij het antwoord niet kennen, leggen wij - uitsluitend als wij dat zinvol achten -uw vraag voor aan de lezers van Serviezendomein in 'kent u dit servies ?' Lees verder:

Privacy verklaring
Serviezendomein verzamelt geen informatie over de lezers, met uitzondering van de mailadressen van degenen die onze nieuwsbrief wensen te ontvangen en van personen die een vraag aan andere lezers voorleggen in de rubriek 'kent u'. Deze adressen worden nergens anders voor gebruikt en niet aan derden ter beschikking gesteld. Serviezendomein plaatst geen cookies!

Contact

Serviezendomein is een initiatief van theatermaker Wim Trompert. Voor opmerkingen, bijdragen of vragen kunt u zich richten tot: info@serviezendomein.nl

Gepassioneerd

Passie voor serviesgoed, dat is wat wij op u willen overdragen. Met u bewonderen wij de vormgeving, het vakmanschap en de creativiteit waarmee goed gebruiksgoed is vervaardigd.
Onze passie heeft geleid tot het bijeenbrengen van een collectie. Deze collectie Serviezendomein dient als basis voor de fotoreportages, voor onze cursussen en wordt zo nu en dan geëxposeerd. Delen eruit worden regelmatig uitgeleend aan de Nederlandse musea.
Goedewaagen:
Mokkapot 1519
Suikerpot 1531
(zonder deksel)
Melkkan 1530,
vanaf 1954
Kop en schotels 1660
Zweitse Landsheer,
vanaf ca. 1958

Verrassende perspectieven

Wij kijken om ons heen en brengen ter sprake wat Nederland (en af en toe de wijde wereld) aan interessant serviesgoed voortbrengt en hééft voortgebracht. Fotografie speelt in serviezendomein.nl een belangrijke rol. Serviesgoed moet je niet alleen bespreken, je moet het vooral ook tonen. Door verrassende perspectieven proberen we het uitzonderlijke van de objecten te benadrukken.

Tijdbalk

'Tijdbalk' is een gestaag groeiende database van gebruiksaardewerk. Van elk besproken servies verschijnt bij het jaar van zijn introductie een icoontje in het schema. Zo ontstaat er een visueel overzicht van de ontwikkelingen in de vormgeving. Door op de onderstreepte namen te klikken bereikt u de bijbehorende artikelen. Lees verder:

Kunstgeschiedenis

Met serviezendomein.nl willen wij meer dan een website maken met leuke praatjes over (en plaatjes van) serviesgoed. Wij hopen uw interesse te wekken en uw kennis bij te spijkeren of op te frissen aangaande de Nederlandse (kunst-)geschiedenis. Eén voor één zullen kunststromingen van de twintigste eeuw voorbij komen. Bijna geen stroming zo gek of er is wel een vormgever geweest die geprobeerd heeft een servies te ontwerpen volgens haar regels. Kunstgeschiedenis dus aan de keukentafel met theepotjes ter illustratie. Wij denken oprecht dat door meer te letten op de vormgeving van de objecten om u heen, u uw leven kunt verrijken.

Arnhemsche Fayencefabriek: serviesdelen model 148 en 131
ontwerp: Klaas Vet, circa 1915
logo
Vet-148

Veelzijdig

Allereerst willen wij een lezenswaardig digitaal 'magazine' maken met als bindend thema: Nederlands servies. We proberen onze aandacht eerlijk te verdelen over antieke serviezen, vintage serviezen en moderne serviezen. Om u te informeren worstelen wij ons door de omvangrijke literatuur heen en doen u verslag van de wetenswaardigheden die wij ontdekken. Uiteraard vermelden wij daarbij de bronnen van onze informatie. U kunt zich aan de hand van de literatuurlijsten verder verdiepen in het onderwerp.

Onafhankelijk

Serviezendomein is een particuliere non-commerciële website en wordt gemaakt zonder winstoogmerk maar puur uit interesse voor het Nederlands serviesgoed.
Serviezendomein.nl opereert onafhankelijk van producenten, winkels, handelaren of verkopende particulieren van gebruiksaardewerk.
Wij stellen ons in onze artikelen vrij op. Wij schrijven wat wij denken en onze uitspraken laten zich niet sturen door enig commerciëel belang.

Dé website over Nederlands servies

onafhankelijk, veelzijdig, gepassioneerd

  

 

laatste editie

eerdere edities

alle onderwerpen

korte berichten

overzicht serviezen

tijdbalk

kent u dit servies?

wij zoeken

serviezendomein.nl

een link naar

home


 

Hier wordt de inhoud voor id "wrapper" weergegeven