Huwelijksfoto
Huwelijksgeschenk Beatrix en Claus,
foto uit 'Een eeuw kwaliteit',
jubileumuitgave t.g.v. 100 jaar Mosa,
1983,
fotograaf niet bekend

Nadat ik met het comité een gesprek had gehad over de wensen en mogelijkheden, ben ik een studie gaan maken hoe men ten paleize dekt en serveert. Men heeft een geheel eigen methode, maar die is wel voor alle paleizen ongeveer gelijk.’
Uit de Leeuwarder courant van 07 maart 1966

Mosa-geschenkbtn vooruit
lees verder, klik op pijl
btn home
achteruit
Kenpen-Begeer-1062
Drakensteyn

Nederlands fabrikaat

Voor de producenten van het nationaal geschenk werd niet over de grens gezocht. Drie vooraanstaande Nederlandse firma's kregen een uitnodiging om aan het prestigieuze project mee te werken: De Koninklijke Van Kempen & Begeer voor het zilverwerk, Glasfabriek Leerdam voor het glasservies en - in een later stadium - Mosa voor het servies.

Pla
Van Kempen & Begeer
bestek 1042,
fotograaf onbekend

 

Nationaal Huwelijksgeschenk

Voor het nationaal huwelijkgeschenk werd een speciaal comité samengesteld bestaande uit vooraanstaande personen uit de toenmalige samenleving. De overheid, organisaties en particulieren organiseerden inzamelingen en ondanks dat de collectebus in Egmond werd gestolen, was de opbrengst enorm. Het geld werd gebruikt om het fysieke geschenk - een speciaal ontworpen tafelset van glaswerk, servies, tafellinnen en tafelzilver - te bekostigen én het paar kreeg een cheque van 1 miljoen om naar eigen goeddunken te besteden.


‘Voor haar trouwen had prinses Beatrix gevraagd om een aantal dingen, die zij eenvoudig niet had, zoals servies, glaswerk en bestek. Natuurlijk had zij het absoluut noodzakelijke gekocht of misschien wel – zoals alle dochters doen – meegenomen van thuis, maar een getrouwd paar ontvangt anders dan een jonge vrouw alleen. Daarom stond op het verlanglijstje: servies, glaswerk en bestek.'

Bovenstaande passage uit het boekje : ‘Drakensteyn en zijn bewoners’ leert ons dat het idee voor het Nationaal Huwelijksgeschenk voor Prinses Beatrix en Claus van Amsberg afkomstig was van de prinses zelf. Haar verlangenslijstje lijkt niet wezenlijk te verschillen van de duizenden lijstjes van evenzovele aanstaande bruiden uit die tijd. Maar dat is slechts schijn. Aan de tafel waaraan een toekomstige koningin en prins hun gasten nodigen worden beslist uitzonderlijke eisen gesteld. Bovendien is het verlangenslijstje niet bedoeld voor familieleden en vrienden, maar voor een hele natie.

Huwelijksfoto van
prinses Beatrix en prins Claus,
1966
fotograaf onbekend,
GaHetNa archiefGoede doelen

Beatrix en Claus schonken het bedrag aan hulporganisaties voor gehandicapte kinderen. Zo kreeg de Katholieke Stichting voor het Gehandicapte Kind in Vught 60.000 gulden als bijdrage aan een vakantiehuis en maar liefst 800.000 gulden ging naar de Nederlandse Antillen voor een revalidatiecentrum voor gehandicapte kinderen.


 Kasteel Drakensteyn,
foto: G.Th. Delemarre,
Rijksdienst voor het cultureel erfgoed,
1959
d

Beatrix
W

schepwerk

Voor het bestek – of in vaktaal: het schepwerk – had het comité zijn oog laten vallen op de Koninklijke Van Kempen en Begeer te Voorschoten.
In aanloop naar zijn ontmoeting met prinses Beatrix had directeur mr. S.A.C. Begeer zich grondig voorbereid:


De keuze van het bestek zou in eerste instantie door prinses Beatrix worden bepaald. Ook zij had vooronderzoek gedaan. Ze was op zoek gegaan naar voorbeelden van wat haar het meeste aansprak. Het exclusieve Model 1062 uit de collectie van Begeer kwam aardig in de richting en hierop is dan ook de uiteindelijke keuze van prinses en aanstaand echtgenoot gevallen.

 Nationaal huwelijksgeschenk voor Beatrix en Claus

pagina 1


 
 

laatste editie

eerdere edities

alle onderwerpen

overzicht serviezen

kent u dit servies?

wij zoeken

serviezendomein.nl

een link naar

home