tekening
Amphora
Cor Unum:
'JVDV-P',
van Bas van Beek
knipsel
btn vooruit
naar pagina 2
btn home
achteruit
Naamsvermelding

Op haar producten vermeldde Amphora aanvankelijk trouw de naam van de ontwerper. Onderop lezen we 'Ontw.' en dan 'L. Krug' - 'A. Mioulet' - 'B.J. Boeziek' - 'R. Sterken' - 'T. Verstraaten' of 'C.J. vd. Hoef'. Na een paar jaar leek de fabriek met deze goede traditie te breken. Hoogstwaarschijnlijk verdween de naam van de ontwerper zodra deze vertrok. Zijn ontwerpen werden dan nog wel uitgevoerd alleen zonder zijn naam erop te vermelden.
De gebrekkige naamsvermelding maakt het vandaag de dag nogal eens lastig om een decor aan een ontwerper toe te kennen. Het is b.v. pas sinds kort duidelijk dat een aantal abstracte decors niet van de hand van Van der Hoef zijn maar van de hand van Verstraaten.
Stand van de Amphora op de internationale reclame tentoonstelling gehouden te Arnhem in augustus 1908.
Allerlei figuren poseren in historische dracht voor de uitstalling. Of hier verklede medewerkers van Amphora bij staan is onbekend.


illustratie in De vrouw en haar Huis, mei 1909
in de media

Van Sillevoldt en Perelear

Op 1 september 1907 startten Cornelis Martinus van Sillevoldt HGzn
en August Perelear een vennootschap. De officiële naam was
'Van Sillevoldt en Perelear', maar hun bedrijf kreeg bekendheid als
[Tegel- en Fayencefabriek] 'Amphora'.

briefkaart
ansichtkaart van Amphora
ontworpen door Chris van der Hoef
Naast tentoonstellingen werd er ook zorg gedragen voor de media; er verschenen in verscheidene dagbladen artikelen over de Amphora. 'De Hollandsche Revue' publiceerde een uitgebreid artikel met foto's over het werk dat Sillevoldt en Perelear lieten ontwerpen en uitvoeren. Deze publicatie werd zelfs integraal overgenomen in een boekje. Iets later verscheen er ook in 'De vrouw en haar huis' een mooi, wederom met foto's begeleid artikel.

stand


'De Hollandsche Revue' en 'De Vrouw en haar Huis'


In de uitgave van het tijdschrift De Hollandsche Revue van juli 1908 worden de oprichters van Amphora voorgesteld én het werk dat op de fabriek gemaakt wordt. Bovendien wordt één van de ontwerpers (ene J. v. d. Hoef) aangehaald.
Het artikel in het tijdschrift 'De Vrouw en haar Huis' van mei 1909 kan als een vervolg worden gelezen op het eerdere uit 'De Hollandsche Revue'. Onderwerpen als 'hoe het gemaakte werk in de markt ligt' en 'wat je er zo allemaal van kan verwachten', komen aan bod. Redactrice Albertine de Haas brengt naast 'Van der Hoef' ook Roelof Sterken als ontwerper over het voetlicht. Maar boven een kunstenaar als Chris van der Hoef komt niemand uit, getuige dit citaat van De Haas:


Catalogus

Naast deze twee bovenstaande artikelen verschijnt in 1909 ook een catalogus. Wat in deze catalogus in ieder geval duidelijk wordt is dat Chris van der Hoef ook intern als zeer belangrijk wordt gezien. Hij krijgt eigen overzichtspagina's waarbij zijn naam als ontwerper staat vermeld, terwijl op de andere pagina's b.v. de ontwerpers Verstraaten en Krug niet worden benoemd. Voor de prijslijst van de catalogus geldt het zelfde.
Amphora-logo
W

gelijk (in) actie

Cornelis en August gaan voortvarend van start door bekende
namen uit de plateelindustrie aan te trekken. Al in het eerste
jaar verschijnen T. Verstraaten, R. Sterken, J. Boeziek en C.J.
van der Hoef in Oestgeest. Sterken, Boeziek en Van der Hoef
komen van het failliete HAGA te Purmerend.

In haar tweede jaar, in augustus 1908 om precies te zijn, neemt
Amphora deel aan de Internationale reclame tentoonstelling
in Arnhem. De inzending wordt beloond met
'het eerediploma met gouden medaille'.

Ook aan andere tentoonstellingen wordt in 1908 deel
genomen. Met de getoonde producten oogsten ze veel lof.

Chris van der Hoef bij

Tegel- en Faiencefabriek Amphora.


 
 

laatste editie

eerdere edities

alle onderwerpen

overzicht serviezen

kent u dit servies?

wij zoeken

serviezendomein.nl

een link naar

home