Sphinx-Céramique

Het 'Mededelingenblad Nederlandse Vereniging van Vrienden van de Ceramiek', 112, 1983/4 geeft méér informatie. Ton Quik beschrijft hierin de naoorlogse geschiedenis van De Sphinx en Société Céramique: In 1958 fuseren de fabrieken. Om uit de rode cijfers te komen wordt het assortiment drastisch beperkt. Alleen het meest courante goed blijft in productie. Ook op de distributie wordt bezuinigd. Sphinx-Céramique verbreekt zijn directe relaties met de detailhandel en levert alleen nog aan de groothandel. Het bespaart veel geld, maar er kleeft een onverwacht nadeel aan. De grossiers tonen nauwelijks interesse in het luxe deel van het assortiment. De handel daarin vinden ze te riskant, omdat de markt wordt overspoeld door buitenlands porselein; hoogwaardig en nog goedkoop ook.

Teleurstelling

Ook een tweede product dat onder het merk Sphinx-Design-Circle verschijnt, De Severin van de Deense ontwerper Bernt Severin, voldoet niet aan de verwachtingen. De Sphinx-Design-Circle loopt uit op een teleurstelling.


btn vooruit
btn home
btn achteruit

Suikerpotje

suikerpot

Sphinx-Design-Circle

Eén detailist, de heer Goossens, laat het er niet bij zitten. Ook de betere detailhandel moet door Sphinx-Céramique bediend kunnen worden. Hij neemt het initiatief tot de Sphinx-Design-Circle, een samenwerkings-verband tussen de fabriek en een selecte groep afnemers om samen hoogwaardig seriesgoed te ontwikkelen en op de markt te brengen.

Faenza is het eerste product dat onder de merknaam Sphinx-Design-Circle wordt geproduceerd.
De reacties zijn enthousiast en er is zeker vraag naar. Problemen zijn er ook; vooral aan de productiekant. Het materiaal is te bros. Teveel komt beschadigd uit de ovens en mede daardoor liggen de productiekosten te hoog. Sphinx-Céramique ziet zich genoodzaakt de productie snel weer te beëindigen.

decoratie
Decoratie
'Witte Wingerd'
Pierre Daems

G.J.A. Goosen

Wie was G.J.A. Goosen te Hilversum? Een vluchtige zoekactie op het internet levert over hem noch over de genoemde firma veel informatie op. Wel blijkt er in Hilversum al in 1915 een telefoonaansluiting met nummer 478 te bestaan voor ‘Goosen, Joh.. ‘De Lachende Moor’, Mag. v. keuken-, luxe- en toiletart., enz., Kerkstr. 77.’
Bovendien ligt op begraafplaats St. Barbara ene Johannes J. Goosen (12-06-1853, 22-03-1915) begraven. Als we op een volstrekt onaanvaardbare manier deze feitjes aan elkaar plakken dan zou G.J.A. Goosen de zoon en opvolger van Johannes kunnen zijn. De naam van de firma, ‘De Lachende Moor’, is dan ooit vervangen door 'N.V. Joh. J. Goosen en Zoon'... Nu ja... Zou kunnen...?

Hier wordt de inhoud voor id "blokje20" weergegeven
kom in poort
Faenza_kopjes_suikerpot

Faenza1
Hier wordt de inhoud voor id "blokje10" weergegeven
Hier wordt de inhoud voor id "blok9" weergegeven
koffiepot en
suikerpotje

Wingerd

 

Onderop het serviesgoed staat Wingerd gestempeld. Dit is niet de naam van het servies, maar van het decor van witte wijnranken. Het servies zelf heet Faenza. Het ontwerp stamt uit 1960 en staat op naam van Pierre Daems. Er blijken evenwel ook anderen te hebben meegedacht. In ‘Maastrichts aardewerk en porselein 3’ lezen we over het Faenza:

‘Het is in nauwe samenwerking met G.J.A. Goosen, direkteur van de N.V. Joh. J. Goosen en Zoon te Hilversum, tot stand gekomen.’

Faenza_thee-suikerpot

Sphinx-Design-Circle: 'Faenza'

ontwerper: Pierre Daems

  

 

 

 

 

 

 

laatste editie

serviezendomein.nl

eerdere edities

alle onderwerpen

overzicht serviezen

tijdbalk

ontwerpers

producenten

wij zoeken

home

 

Hier wordt de inhoud voor id "wrapper" weergegeven