Lees verder op de volgende pagina.
btn vooruit
voor de volgende pagina klik op de pijl rechts van dit blokje:
btn home
btn achteruit

Fris
N.V. Keramische Industrie Fris
Gouda 1943, Edam 1947 - 1969

Gerrit Fris neemt als investering in 1943 de Kunstaardewerkfabriek De Volharding over. Samen met zijn zoon Gerrit jr. gaat hij het bedrijf leiden. Enige expertise op het gebied van de aardewerkindustrie hebben vader en zoon niet, maar daar zitten ze niet mee. Ze benaderen Willem Hendrik de Vries, docent keramiek in Amsterdam, om als adviseur en ontwerper bij de frima in dienst te treden. Al laat het resultaat door de oorlogsjaren even op zich wachten, de heren hebben een excellente keuze gemaakt.

Na de oorlog is er in Gouda een groot gebrek aan arbeidskrachten. De heren Fris zoeken naar een andere verstigingsplaats en kiezen voor Edam. Niet alleen is daar door het indammen van de Zuiderzee een overvloed aan overtallige vissers, er is bovendien een pot subsidie voorhanden om deze werkelozen aan een baan te helpen.
Lees verder:

 

Amstelhoek
Amsterdam 1897 - 1910
Opgericht in 1897 in Amsterdam door Willem Hoeker. Hoeker hing de destijds vernieuwende 'rationalistische' stroming aan die in navolging van Berlage eenheid tussen vormgeving en materiaal nastreefde evenals een 'eerlijke behandeling van het materiaal'. De vormgeving van aardewerk aan het eind van de 19e eeuw was nogal eclectisch geweest. Vormelementen uit allerlei periodes en stijlen waren tot een genoegelijke hutsekluts bijeengesmeed. Van eenheid was geen sprake meer.

Hoeker was bereid te investeren in de toekomst en huurde vooruitstrevende kunstenaars als Chris van der Hoef in om nieuwe, eigentijdse, producten te ontwikkelen. Naast aardewerk produceerde Amstelhoek zilver- en koperwerk en later ook meubels. Het heeft niet lang mogen duren. De verkoopsresultaten waren onvoldoende en in 1903 werd het faillissement uitgesproken.

De aardewerkafdeling maakte een doorstart onder de naam 'Fabriek voor gebruiks- en sieraardewerk etc. Voorheen Amstelhoek'. In 1910 lijfde De Distel dit bedrijf in.

bronnen: 'Designers in Nederland'

De Distel
Amsterdam 1895 - 1924
Na overname door Goedewaagen: Gouda 1924 - 194?
Niets nieuws onder de zon want in 1910 had De Distel de aardewerkfabriek 'Voorheen Amstelhoek' overgenomen; in 1924 werd ze zelf opgeslokt door Goedewaagen in Gouda.

 

Eskaf
Eerste Steenwijker Kunst-Aardewerk Fabriek
Steenwijk 1919 - Huizen (NH) 1934
Ontwerper W.H. van Norden had vanaf 1910 de artistieke leiding gehad over De Distel. Technisch directeur Schröder van Eskaf was blijkbaar op zoek naar iemand met naam en ervaring toen hij Norden benaderde om voor hen te komen ontwerpen. In de stijl van zijn werk voor De Distel zette Van Noorden een uitgebreide reeks gebruiksaardewerk op poten. Toch was het niet zijn creativiteit die de meeste indruk maakte. Het exclusieve werk van Hildo Krop ging met de eer strijken. Van Norden vertrok in 1921.
In 1927 gaat Eskaf faiiliet. De hele inboedel wordt opgekocht en overgebracht naar Huizen waar een nieuwe fabriek onder de naam Eskaf Huizen de deuren opent. Het duurdere werk van met name Krop laten ze links liggen. Wel blijft het oude vertrouwde werk van Van Norden in productie totdat ook deze fabriek in 1934 de deuren moet sluiten mede ten gevolge van de verslechterende economische omstandigheden van de crisisjaren.

 

 


 

Fris-logo

In de vorige eeuw kende Nederland een levendige aardewerkindustrie. Bekende fabrieken als Société Céramique, Sphinx, Regout, Fris en vele anderen zijn helaas één voor één bezweken. Vooral de onderlinge competitie en de internationale concurrentie hebben hun tol geëist. Andere landen konden het aardewerk goedkoper produceren. Slechts enkele fabrieken als Goedewaagen, Makkum en Cor Unum zijn er nog.
Deze, maar ook degene die de competitie hebben verloren, zijn voor ons land van onschatbare waarde. Tal van hun producten bevolken de internationale musea en behoren tot de topstukken van menige collectie.

In deze rubriek zal allengs een steeds vollediger beeld worden gegeven van deze fabrieken; hun geschiedenis en hun artistiek belang.

Producenten

Pagina 1: Amstelhoek t/m Fris

  

 

 

 

 

 

 

laatste editie

serviezendomein.nl

archief

register

overzicht serviezen

tijdbalk

ontwerpers

producenten

kent u dit servies?

serviesverhalen

collectie

wij zoeken

een link naar

reacties

home

 

Hier wordt de inhoud voor id "wrapper" weergegevenEskaf
Eerste Steenwijker Kunst-Aardewerk Fabriek
Steenwijk 1919 - Huizen (NH) 1934
Ontwerper W.H. van Norden had vanaf 1910 de artistieke leiding gehad over De Distel. De technisch directeur Schröder was blijkbaar op zoek naar iemand met naam en ervaring toen hij hem benaderde om voor Eskaf te komen ontwerpen. In de stijl van zijn werk voor De Distel zette Van Noorden een uitgebreide reeks gebruiksaardewerk op poten. Toch was het niet van Noordens aandeel dat de meeste indruk maakte. Het exclusieve werk van Hildo Krop ging met de eer strijken. Van Norden vertrok in 1921.
In 1927 gaat Eskaf faiiliet. De hele inboedel wordt opgekocht en overgebracht naar Huizen waar een nieuwe fabriek onder de naam Eskaf Huizen de deuren opent. Het exlusieve en duurdere werk van met name Krop laten ze links liggen. Het oude vertrouwde werk van Van Norden blijft in productie totdat ook deze fabriek in 1934 de deuren moet sluiten mede ten gevolge van de verslechterende economische omstandigheden van de crisisjaren.