NordenWillem van Norden (1883 - 1978)

Waar zal Willem van Norden zijn passie voor de Amsterdamse School hebben opgedaan? Grote kans dat Hildo Krop zijn inspirator is geweest. Van Norden was sinds 1919 in dienst bij Eskaf en heeft Krops creaties daar zeker vaak in handen gehad. Of had de artistieke bestuiving al eerder plaatsgevonden? Van Norden had zich bij De Distel opgewerkt van leerling decoratieschilder tot artistiek leider en zal zeker van de laatste kunststromingen op de hoogte zijn geweest.

Bij Eskaf is hij hoofd van het schilderatelier waarvoor hij veel decoraties in de stijl van de Amsterdamse School ontwerpt. In 1921 keert hij terug naar De Distel en wanneer deze fabriek failliet gaat, verhuist hij samen met de inboedel naar Goedewaagen. Hier maakt hij een theeservies waarin eveneeens de Amsterdamse School invloeden zijn terug te vinden, vooral in het exotische knopje bovenop.
Lees over Chris van der Hoef en de Amsterdamse School:

btn vooruit

btn home
achteruit
Brouwer-1
Willem Coenraad Brouwer

Willem Brouwer is bij ons vooral bekend van zijn ambachtelijke aardewerk. Dat hij als beeldhouwer heeft bijgedragen aan het Scheepvaarthuis lijkt bijna aan de geschiedschrijving ontsnapt. Heel groot zal zijn inbreng overigens niet zijn geweest, want hij haakte al in 1913 af. Daarmee is niet gezegd dat hij de Amsterdamse School de rug toekeerde. In veel van de producten uit zijn werkplaats 'Brouwer's Aardewerk' (1901 - 1957) blijft nog geruime tijd de invloed van deze stijl te traceren.

10285351
Koffie- en theeservies.
Geglazuurd aardewerk. Circa 1930.
Ontwerp en uitvoering Willem Coenraad Brouwer [1877-1933],
Fabriek van Brouwer’s Aardewerk
Collectie Gemeentemuseum Den Haag

GR0003
Groep kannen en vazen.
1900-1918. Aardewerk.
Willem C. Brouwer [1877-1933]
Collectie Gemeentemuseum
Den Haag.


Goedewaagen:
'Norden'
Willem van Norden
circa 1925
col. Museum Gouda


Of Brouwer ook serviezen heeft gemaakt in de stijl van de Amsterdamse School dat hebben we niet weten te achterhalen. Het Gemeente Museum in Den Haag heeft in zijn fabelachtige verzameling aardewerk en porselein een koffieserviesje van Brouwer dat waarschijnlijk zo rond 1930 is gemaakt. De periode van de Amsterdamse School was toen al voorbij. Toch, waar het in zit is lastig te benoemen, maar helemaal wezensvreemd aan de stijl lijkt het niet.

Inzending van Hildo Krop voor de Wereld-tentoonstelling in Parijs, 1925Brouwer-2
Hildo-Krop
Wat Krop aan dekselvazen en kannen ontwierp ademt de sfeer uit van de Amsterdamse School. Het keramiek dat hij aanlevert voor de Wereldtentoonstelling van 1925 is in Staals paviljoen dan ook geheel op zijn plaats. Evenals bij Rozendaal zien we het gebruik van afgeplatte bollen. Bovenop het deksel torent vaak een wat spookachtig dierenfiguurtje, soms in duister zwart. Zowel het oriëntaalse als het magische element is aanwezig. Of moeten we spreken van 'demonisch' ? In alle fantasierijkheid van de Amsterdamse School lijkt er geregeld ook iets sinisters te schuilen, als een 'stille kracht'. Deze is misschien wel onlosmakelijk verbonden met de culturele invloeden op deze stijl vanuit het toenmalige Nederlands-Indië.


.

Ams-Sch-logo
Hildo-Krop
Eskaf:
dekselvaas,
Hildo Krop 1925,
foto: courtesy Botterweg Auctions

 

 

Hildo Krop

Een van de belangrijkste kunstenaars die meewerkten aan Het Scheepvaarthuis was Hildo Krop (1884- 1970). Krop was bevriend met Piet Kramer die zijn collega-architect Van der Meij bij deze prestigieuze opdracht terzijde stond. Blijkbaar zagen beiden in dat een talent als Krop hard nodig was. Er moesten ornamenten voor de gevels gehakt worden en meubels en tapijten ontworpen. Krops aandeel in het Scheepvaarthuis is enorm. Maar, helaas, een bijbehorend servies werd er - voor zover bekend - ook door hem niet vervaardigd. Dat wil niet zeggen dat hij nooit serviesgoed heeft ontworpen. Hildo's vader Hein was een van de oprichters van de NV Eerste Steenwijker Kunst-Aardewerk-Fabriek, kortweg Eskaf (1919 - 1927). Bovendien was hij er president-commissaris. In het licht van die tijd zal het niemand verbazen dat zijn zoon Hildo menige ontwerp-opdracht kreeg toegeschoven.

 

Servies van de Amsterdamse School

pagina 2


 
 

laatste editie

serviezendomein.nl

archief

register /

overzicht serviezen

tijdbalk

ontwerpers

producenten

kent u dit servies?

serviesverhalen

collectie

wij zoeken

een link naar

reacties

home