Voor dit artikel hebben wij dankbaar gebruik gemaakt van:

Riet Neerinx e.a.: 'T.A.C. Colenbrander (1841-1930), Plateelbakkerij "RAM" te Arnhem (1921-1935), Arnhem 1986.
Nicolette Sluijter-Seijffert, Hans Vogels, Friggo Visser, Ilse Huijberts: 'Van decor naar design, kunstenaars in de goudse aardewerkindustrie 1898 - 1940', Zwolle 2001.
Robert Fock: Maastrichtse serviezen 1917-1937', Zwolle 2007.
Hans Vogels e.a.: 'N.V. Koninklijke Plateelbakkerij Zuid-Holland', Zwolle 1994.
Sphinx: 'Maas'
ontwerp Edmond Bellefroid,
vormgeving ca. 1933, blauwe uitvoering ca. 1945

Goedewaagen

Hoe ver Jansen van Galen zijn tijd vooruit was kunnen we aflezen van zijn ontbijtservies 'Karin' dat door de NV Koninklijke Hollandsche Pijpen- en Aardewerkfabriek Goedewaagen werd uitgevoerd. Zoals bij al zijn andere serviesontwerpen speelt ook hier de cirkel een belangrijke rol, maar de strenge geometrische opbouw van de '9000' heeft hij achter zich gelaten. De lijnen van 'Karin' zijn elegant en vloeiend. De kleuren zijn zacht. We kunnen er een aankondiging zien van wat de jaren vijftig zou gaan brengen.


btn vooruit

btn home
achteruit
Karin


Onderzoek

Het is jammer dat er nog maar zo weinig oorspronkelijk onderzoek naar Driekus Jansen van Galen heeft plaatsgevonden. Hij lijkt me een dankbaar onderwerp. Laten we er op vertrouwen dat het daar ooit van komt en dat daarmee ook meer beeldmateriaal van zijn hier ontbrekende serviezen boven tafel komt. Wie ons in de tussentijd kan helpen aan meer informatie en/of aanvullend beeldmateriaal is welkom.
Goedewaagen:
ontbijtservies 'Karin',
Hendrik Jansen van Galen
tussen 1935 en 1940,
foto en collectie Museum Gouda

De Vier Paddenstoelen

In Het Keramiek Boek lezen we dat J.v.G. ook gewerkt heeft voor Pottenbakkerij De Vier Paddenstoelen in Utrecht. Helaas staat er geen voorbeeld bij van het soort werk dat hij voor deze firma heeft gemaakt. De kans dat het serviesgoed betreft lijkt ons gering.
Maas
De Sphinx

Het enige servies dat Driekus Jansen van Galen voor de Maastrichtse firma's heeft gemaakt is model 'Kana' voor De Shinx in ca. 1933. We weten dat het van hem is omdat onder sommige exemplaren zijn beeldmerk is gestempeld. Maar opmerkelijk genoeg komt het model ook voor op de lijst met ontwerpen van Edmond Bellefroid (zie Robert Fock pagina 64). Nog opmerkelijker is het dat 'Kana' in beider oeuvres lijkt te passen. Van Jansen van Galen herkennen we in ieder geval de afgeplatte bol van zijn 'R', het snaveltje van de roomkan en de knop van 'H', en bovendien de combinatie van mattige crèmewitte kopjes op donkere schotels die we onder andere bij zijn mokkaserviesje zagen. Maar de overeenkomsten met bijvoorbeeld 'Maas' van Bellefroid zijn ook significant.

Sphinx: 'Kana',
H. Jansen van Galen,
ca. 1933

logo
Kana

Dindo en Dindo-ro

In het boekje 'Van decor naar design, kunstenaars in de Goudse aardewerkindustrie 1898 – 1940' lezen we dat Jansen van Galen voor Plateelbakkerij Zuid-Holland omstreeks 1937 waarschijnlijk het theeservies ‘Dindo’ en het eetservies ‘Dindo-ro’ heeft ontworpen. Wij kennen deze serviezen niet en zijn er in de schaarse literatuur over Jansen van Galen ook geen afbeeldingen van tegengekomen. Of het moet zo zijn dat deze naam hoort bij het op de vorige pagina genoemde servies behorend bij de theepot met de 3 kegjes op het deksel.

Hendrik Jansen van Galen

pagina 5


 
 

laatste editie

serviezendomein.nl

archief

register /

overzicht serviezen

tijdbalk

ontwerpers

producenten

kent u dit servies?

serviesverhalen

collectie

wij zoeken

een link naar

reacties

home