Diploma voor De Distel,
foto met dank aan
Keramisch Museum Goedewaagen

 
btn vooruit
naar Faenza pagina 3:
btn home
achteruit
Il Museo internazionale delle Ceramiche
voor W.W.II
Gateano Ballardini
rond 1955
fotograaf onbekend
van WikimediaHet Nederlands Historisch Instituut


Het Nederlands Historisch Instituut was in 1904 in Rome opgericht om Nederlanders te faciliteren die onderzoek deden in de archieven van het Vaticaan. Al snel werd de doelstelling verbreed en met de nieuwe ambities ontstond behoefte aan grotere en meer prestigieuze huisvesting. De opening op 29 april 1933 van een nieuw onderkomen wordt aangegrepen voor een feestje en dan begint de geschiedenis te wringen. Begrijpelijk dat het instituut veel aandacht wilde genereren rond zijn nieuwe villa, maar was het echt nodig om daarvoor dictator Benito Mussolini uit te nodigen? Schone handen had deze fascistische despoot al lang niet meer. Mussolini ging graag op de uitnodiging in. Hij had een boodschap aan het instituut. We lezen erover in De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad van 1 mei 1933:

Mussolini die bij de ingebruikneming van het nieuwe gebouw aanwezig was, drukte tegenover den Nederlandschen Gezant te Rome, Z. Exc. Mr. J.A.N. Patijn, de hoop uit dat het Nederlandsch Historisch Instituut de engere betrekkingen tussen Nederland en Italië zou bevorderen, niet alleen op cultureel, maar ook op politiek en economisch terrein.

Toespraak door Hoogewerff ter gelegenheid van de ingebruikneming van het Nederlands Historisch Instituut te Rome, mei 1933.
Achter de tafel naast Patijn luistert Benito Mussolini aandachtig toe.

Esposizione di Faenza 1908

In 1908 werd er feest gevierd in Faenza. Aanleiding
was het 300e geboortejaar van Evangelista Torricelli,
de beroemde stadsgenoot aan wie we de barometer
te danken hebben. Naast een expositie van meteo-
rologische instrumenten, vormde een grote inter-
nationaal georiënteerde overzichtstentoonstelling
van keramiek het hoogtepunt van de festiviteiten. Nederland stuurde een inzending in en gooide daarmee hoge ogen. De Amsterdamse plateelbakkerij De Distel veroverde zelfs een gouden medaille. (5)

 


 

Grootse plannen

De Eerste Wereldoorlog heeft de ambities van Ballardini getemperd. Ook daarna hebben de slechte economische omstandigheden in Italië zijn slagkracht beperkt. Wanneer in 1921 de fascisten in Italië aan de macht komen krijgt de directeur opmerkelijk genoeg het tij mee. Zijn grootse plannen voor het museum passen prima in hun nationalistische visioen waarin Italië boven alle landen verheven is. Ballardini richt zich tot het buitenland. Hij vraagt musea, verzamelaars en fabrieken van over de hele wereld bij te dragen aan de collectie van het museum. Zijn bede bereikt ook G. J. Hoogewerff (1884-1963), directeur van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome.

Il Museo delle Ceramiche in Faenza

De keramiektentoonstelling werd een doorslaand succes en natuurlijk hoopten de organisatoren dit te prolongeren. Konden al die mooie inzendingen niet permanent tentoongesteld blijven? Ze spraken de inzenders aan en wisten velen te overtuigen hun kunstwerken in Faenza achter te laten. Zo ontstond de basiscollectie voor een heus keramisch museum. Een geschikte locatie werd gevonden in een leegstaand klooster.

 

De leiding van het nieuwe museum kwam in handen van de gedreven Gaetano Ballardini. Opgeleid als accountant had hij zich ontwikkeld tot stadsarchivaris en specialist op het gebied van de keramiek. Hij wist het rijke keramische verleden van Faenza op te delven (soms letterlijk) en positioneerde het stadje handig als bakermat van het Europese aardewerk. De schalen en scherven in zijn vitrines konden daarvan getuigen. Voortbouwend op haar illustere verleden moest Faenza – en vooral het ‘Museo’ - uitgroeien tot brandpunt van de keramische kunst, niet alleen van Italië of Europa, maar wereldwijd.


 

pagina 2


 
 

laatste editie

eerdere edities

serviezendomein.nl

archief

alle onderwerpen

overzicht serviezen

tijdbalk

ontwerpers

producenten