Floris Meydam:
bonbonschaaltje

Prince

In 1958 start Meydam met een tweede servies voor Regina. Princess krijgt er een broertje bij of - zo u wilt - een echtgenoot: Prince. De geometrische basisvormen van Prince zijn bijzonder duidelijk. Je kan het ontwerp langs twee wegen omschrijven: een vijfhoek met twee paar gelijke benen, of - misschien iets correcter - een samenspel van een trapezium, een driehoek en een balk. Van bovenaf gezien zijn er drie cirkels.

Wordt vervolgd.
Lees meer over 'Black Princess'.

btn vooruit
btn home
btn achteruit

 

 

 

 

Floris Meydam:
'Prince'
1958

vijfhoek
bonbon

Productvernieuwing

Vijfendertig jaar lang bepaalt Meydam als hoofd van de ontwerpafdeling voor een aanzienlijk deel het gezicht van Glasfabriek Leerdam. Hij ontwerpt zelf talrijke schalen, vazen en glasserviezen voor massaproductie en een onuitputtelijke serie unica.

 

De nieuwe richting die het Scandinavisch design in de jaren vijftig en zestig opgaat spreekt Meydam blijkbaar erg aan. In zijn ontwerpen is te herkennen hoe intens hij door deze stroming is beïnvloed. Ook aan de invloed van Bauhaus ontkomt hij niet. Das Bauhaus stond een synthese voor tussen kunst en industrie. De kunstenaar moest vormen ontwikkelen die geschikt waren voor het industriële productieproces. Naast esthetisch moesten de vormen vooral ook functioneel zijn (Vorm volgt
functie
). In de Bauhaus-ontwerpen spelen geometrische basisvormen als cirkels, vierhoeken, driehoeken en ellipsen een grote rol. Ook in Meydams ontwerpen zijn de basisvormen vaak duidelijk te herkennen.


Cochius, directeur van Glasfabriek Leerdam, is een man met idealen. Hij heeft oog voor het welbevinden van zijn arbeiders en probeert producten te realiseren die bijdragen aan de ontwikkeling en het levensgeluk van het volk: degelijk, handig en fraai glaswerk, geschikt voor de kleine beurs. Cochius maakt deel uit van een netwerk van industriëlen die de Theosofische Beweging aanhangen. Gezamenlijk richten zij de Bond voor Kunst en Industrie op met als doel de productvernieuwing een extra stimulans te geven. In talrijke publicaties en op tentoonstellingen bewijzen ze de positieve invloed van goede ontwerpen op de schoonheid en het gebruiksgemak van de producten. De bond fuseert na enkele jaren met zijn evenbeen de Stichting Industriële Vormgeving tot het Instituut Industriële Vormgeving, beter bekend als IIV.


Regina


Het IIV schrijft in 1952 een ontwerpwedstrijd uit waarvoor Floris Meydam ontwerpen voor twee keramische vazen instuurt. Zijn inzendingen worden bekroond en op de bijbehorende expostie passend tentoongesteld. Gerrit van der Want, directeur van aardewerkfabriek Regina te Gouda, is een van de bezoekers. Hij is zeer te spreken over Meydams bijdrage. Directeur en ontwerper raken aan de praat met als resultaat dat Meydam op freelancebasis ook voor Regina aan de slag kan. In hetzelfde jaar ontvangt Meydam in New York de prestigieuze prijs voor "Good Design" van het Museum of Modern Art voor zijn industrieel vervaardigd glaswerk.

 

De eerste keramische producten die Meydam voor Regina ontwerpt zijn voor de zogenaamde 'luxe serie': vazen, pindastellen, asbakken enz. Het succes van een bonbonschaaltje uit deze serie brengt de directie op het idee om Meydam in dezelfde stijl een nieuw servies te laten ontwerpen. Zo verschijnt rond 1956 stuksgewijs 'Black Princess'. De bevalling van 'Black Prinsess' was geen eenvoudige. Het nieuwe ontwerp levert voor Regina aanzienlijke productieproblemen op. Ook esthetisch zijn er hordes te nemen. De directie keurt Meydams eerste ontwerp voor de theepot, met brede basis en smalle hals, niet goed. Pas nadat hij het lichaam van de kan heeft 'omgekeerd' kan hij op instemming rekenen.

 

Black Princess wordt officieel gepresenteerd op de Najaarsbeurs in Utrecht in 1956. De pers reageert positief en de detailhandel gaat enthousiast tot aankoop over. Zowel artistiek als commercieel betoont Black Princesss zich een succes. Om de markt nog te vergroten wordt het servies in steeds meer kleurstellingen uitgevoerd onder flitsende namen als 'Sunny Princess', 'Charming Princess' etc.

Hier wordt de inhoud voor id "blokje20" weergegeven
schaal
Hier wordt de inhoud voor id "blokje10" weergegeven
Hier wordt de inhoud voor id "blok9" weergegeven
Regina:
'Black Princess'
Floris Meydam
ca. 1955

Drie tieners

Er zit een opvallende regelmaat in: Andries Copier, Willem Heesen en ook Floris Meydam, ze komen alle drie al als tiener in dienst van Glasfabriek Leerdam en alle drie ontwikkelen ze zich tot vooraanstaand ontwerper. Meydam begint als jongste assistent op de reclameafdeling. Evenals Copier en Heesen werkt hij zich spoedig op. Hij bezoekt de avondschool van het Kunstindustrieel Onderwijs te Utrecht en volgt daarna in Leerdam een decoratiecursus aan de Glasschool . Blijkbaar wordt zijn talent onderkend want binnen enkele jaren staat Meydam hier zelf voor de klas.

servies

Floris Meydam
Leerdam 1919 - Leerdam 2011

  

 

 

 

 

 

 

laatste editie

serviezendomein.nl

archief

register

overzicht serviezen

tijdbalk

ontwerpers

producenten

kent u dit servies?

serviesverhalen

collectie

wij zoeken

een link naar

reacties

home

 

Hier wordt de inhoud voor id "wrapper" weergegeven±±