foto: interieur ontwerp
Bas van Pelt,
uit: 'Het Landhuis',
jaargang 30 no.4,
27 februari 1935.

Brochure Ram met theeservies 'H',
Jansen van Galen of Henri van Lerven,
col. Steenaert


Het Landhuis

Dat servies 'H' aansprak bij de voorhoede blijkt wel uit onderstaande foto in het tijdschrift 'Het Landhuis' uit 1935. In een zelfs in onze ogen moderne inrichting van Bas van Pelt zien we het theeservies opvallend figureren.

Deze foto werd ons toegestuurd door Dennis van den Hoek, een van de autoriteiten op het gebied van het Nederlandse gebruiksaardewerk. Van der Hoek doet al jaren systematisch onderzoek naar publicaties over onze aardewerkindustrie in de door de bibliotheken gedigitaliseerde tijdschriften en kranten. Deze afbeelding hebben wij daar aan te danken.

btn vooruit
Jansen van Galen pag.3
btn home
achteruit
H

 


 

De sfeer in de woning

Niet alleen bovenstaande foto is de moeite waard, ook het bijgaande artikel van W. Retera Wzn boeide ons meteen. De auteur stelt zich voor de lastige opgave het begrip 'sfeer' te definiëren:

[...] Zoals wij ons prettig voelen, wanneer wij ruim kunnen ademen, waar ons de zuivere lucht omgeeft, zoo voelen wij ons prettig in een woning waar sfeer is, waar de plaatsing der dingen, de keuze van materialen en der kleuren het verblijf op allerlei wijzen vergemakkelijken en gunstig beïnvloeden, waar men voelt dat voor de behoeften van lichaam en geest is gezorgd. Daar kan men prettig wonen, kortom daar is sfeer.

W. Retera WznRam-brochure
Het_Landhuis

Jansen van Gale
c


logo
Theepot-H

Ram

Het lijkt erop dat het eerste ontwerp voor serviesgoed dat Driekus Jansen van Galen maakte, bestemd was voor Ram. Het theeservies 'H' wordt met een slag om de pols gedateerd op 1929.
De vormgeving is enigszins tweeslachtig. Het lichaam van de theepot is opgebouwd uit twee halve bollen en het oor beschrijft een kwart cirkel. Bol, cirkel en rechthoek zijn typisch geometrische basisvormen. De vrij forse tuit met zijn organische vormgeving contrasteert daarbij. Het eindresultaat - dat lijkt te verwijzen naar een duif - is daarentegen best aardig. Of Jansen van Galen echt de ontwerper van 'H' was is onderwerp van discussie. Ook Henri van Lerven wordt wel genoemd. Geen van de bekende exemplaren van 'H' draagt een stempel van een ontwerper. Misschien is het servies het resultaat van een gezamenlijke zoektocht naar nieuw serviesgoed?

Hendrik Jansen van Galen

pagina 2


 
 

laatste editie

serviezendomein.nl

archief

register /

overzicht serviezen

tijdbalk

ontwerpers

producenten

kent u dit servies?

serviesverhalen

collectie

wij zoeken

een link naar

reacties

home